Hälsopelarna och hälsorna

Träning, nutrition, återhämtning och sömn

Vi människor behöver träning, nutrition, återhämtning och sömn (hälsopelarna). Som ett resultat av det kan vi leva väl med en så god fysisk hälsa och psykisk hälsa som situationen tillåter.

Vi behöver umgänge med andra människor, få en gemenskap och känna tillhörighet, för att ha en stark social hälsa.

Något som är viktigt utöver ovanstående är att det finns en styrka och kraft i att leva i ett sammanhang som bygger den kulturell hälsan, något som även lyfter spirituell eller andlig hälsa. Att vara andlig och spirituell i sin kultur är en viktig beståndsdel i det stora hela och även om WHO pratar om fysisk, mental och social hälsa som de stora stora pusselbitarna tittar forskningen och den stora massan på uppåt fem hälsor. Något att ha i åtanke både för den som tar steg för hållbar hälsa och den som ska stötta i den resan.