Hoppa till innehåll
Hem » Hälsopelarna och hälsorna

Hälsopelarna och hälsorna

Vi har ett par hälsopelare som står på en hälsobas. Läs mer om det nedan.

Per, Styrketrappan

Innehållsförteckning

Träning, nutrition, återhämtning och sömn

Vi människor behöver träning, nutrition, återhämtning och sömn (hälsopelarna). Som ett resultat av det kan vi leva väl med en så god fysisk hälsa och psykisk hälsa som situationen tillåter.

Hälsopelare 1 – träning

Vi är gjorda för rörelse i den mån det är möjligt. Vi är även gjorda för att undvika stillasittande.

Hälsopelare 2 – nutrition

Vi är gjorda för att äta det mesta från djur och/eller natur så länge det är tillagat på ett sätt så att eventuella gifter eller skadliga ämnen och delar är borttagna. Vi är även gjorda för att

Hälsopelare 3 – återhämtning

Vi är gjorda för att återhämta oss med pauser och vila mellan de stunder vi arbetar.

Hälsopelare 4 – sömn

Vi är gjorda för att sova varje dygn för att fullända återhämtning och återuppbyggnad.

Umgänge

Vi behöver umgänge med andra människor, få en gemenskap och känna tillhörighet, för att ha en stark social hälsa. Tillsammans är nyckeln till mer framgång.

Hälsobas

Tillsammans är nyckeln till mer framgång.

Hälsorna

Något som är viktigt utöver ovanstående är att det finns en styrka och kraft i att leva i ett sammanhang som bygger den kulturella hälsan, något som även lyfter spirituell eller andlig hälsa. Att vara andlig och spirituell i sin kultur är en viktig beståndsdel i det stora hela och även om WHO pratar om fysisk, mental och social hälsa som de stora stora pusselbitarna tittar forskningen och den stora massan på uppåt fem hälsor. Något att ha i åtanke både för den som tar steg för hållbar hälsa och den som ska stötta i den resan.