Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Klokheter » Bättre hälsa, bättre bokslut!

Bättre hälsa, bättre bokslut!

Jag är säker på att de flesta företag förstår att en bättre hälsa hos de anställda är bra för sista raden i bokslutet. Här är lite tips för att få in mer rörelse och inspiration i arbetsdagen. Jag bjuder även på vilken hjälp och vilka stöd som finns att få från olika håll

Per, Styrketrappan
pink pig coin bank on brown wooden table

Bra för sista raden i bokslutet med friskvård

Om du som företagare arbetar aktivt med friskvård (både genom träning och återhämtning på arbetsplatsen såväl som utbetalning av friskvårdsbidrag) så betyder det minskade sjukskrivningar. Det innebär även en friskare och gladare personal som tycker om sin arbetsplats och sina kollegor. Personalen kommer få mer gjort och företag får en lägre personalomsättning.

Minskade sjukskrivningar, lägre sjuklönekostnad

I Sverige betalar arbetsgivaren sjuklön för de första 14 dagarna som den anställde är sjuk 2 , en lön som egentligen bara ger ännu mer kostnader i form av rehabiliteringsansvar för den som är sjuk. Produktionsbortfall får arbetsgivaren även räkna med under en sjukskrivning.

En friskare och gladare personal, mer effektiv

Personal som är frisk och glad medför att organisationen har möjlighet att bli detsamma  1  och det i sin tur medför att saker fungerar lite bättre, man kan säga att maskineriet hålls väloljat med en friskvårdad personal.

Det handlar i om att se till att personalen rör på sig och äter bra samt ser till att det finns en kultur som bjuder in till rörelse i arbetsdagen så finns det vissa samband 6 med högre effektivitet.

Ser du även till att personalen känner sig hörd och sedd finns det en chans att engagemang och produktivitete ökar 7.

Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, med effektivare personal menar jag självfallet människor som är ändliga i sin energi och som behöver både pauser och raster. Detta är bra reglera i många av de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har gett ut, en viktig är 2015:4 – organisatorisk och social arbetsmiljö.

Lev efter den så kommer du gå in i framtiden som en mycket personalvänlig arbetsgivare.

Minskad personalomsättning

Det är en viktig förmån idag att erbjuda personal bra friskvård. Detta kan vara en av parametrarna som gör att personalen stannar kvar lite längre. Man kan säga att det är varumärkesbyggande att ha en bra tanke kring friskvård. 9

brown tree

Hjälp och stöd med friskvård

Hjälp

Företagshälsovården är väldigt duktiga på att hjälpa till med råd och hjälp kring hur ett företag kan och borde arbeta med friskvård. För att hålla personalen hel och frisk , sträck ut en hand till dem om du inte riktigt vet vad du borde hitta på.

Vi personliga tränare finns också som ett alternativ för att få igång ett friskvårdande arbete. Vi kan hjälpa till med aktiviteter inom träning och återhämtning.

Stöd

Ekonomiskt stöd finns i form av att du får ge din personal en summa skattefritt 4  varje år för att lägga på friskvårdsaktiviteter (personlig träning, gym, yoga och så vidare).

Om du behöver arbetsanpassa (hette tidigare rehabilitering 5 ) och se till att en medarbetare ska kunna gå tillbaks till arbetet kan du få hjälp ekonomiskt med detta 3 , för att köpa extern hjälp.

selective focus photography of light bulb

Rörelse och inspiration i (arbets)vardagen

Högt och lågt, här är en liten lista på vad det går att hitta på för att få in mer rörelse. Mycket är eller borde vara självklarheter idag.

 • Bygg upp rutiner
 • Som vilket annat projekt som helst, planera, utför, följ upp.
 • Walk and talk är populärt
 • Höj och sänkbara skrivbord
 • Sociala aktiviteter både digitalt och fysiskt
 • Uppmuntra till kollektivtrafik, promenader eller cykling till och från jobbet
 • Lunchpromenader
 • Skrivbordsgympa under ett antal mikropauser
 • Hämta kaffe, skriv ut eller gå på toaletten på ett annat våningsplan och använd alltid trapporna – tränar benen och genom att pulsen går upp lite grann så får man upp mer energi till hjärnan inför nästa koncentrerade arbetssstund
 • Sitt på en boll istället för kontorsstol – tränar upp balans och styrka i rygg/mage

Självklart ska återhämtning uppmuntras med så här är lite förslag på det med

 • Pauser ett par gånger i timman för att komma ifrån sin arbetsstation
 • En eller flera längre raster för att komma ifrån arbetsplatsen
 • Bygg en kultur där man är på jobbet när man är på jobbet och hemma när man är hemma för en tydlig balans och skiljelinje.

Slutsatser

Som du ser har du en direkt kostnadsminskning (sjukskrivning) så du kan se den som kontrollerad opex, eg du betalar ”bara” lön” och slipper sjuklön, för den anställde och du kan kalla det capex, en strategisk investering för företaget i form av god kostnadskontroll att arbeta aktivt med friskvård, med god ROI med tanke på att personalen stannar längre och är mer effektiva så du slipper extra kostnader för mer personal eller för upplärning av ny personal.

Som du ser finns det nästan enbart vinster, lite balanserat behöver budskapet om friskvård vara för att undvika isolering och stress hos medarbetare 8. Alla är olika.

Arbeta inkluderande och med en kultur som tillåter att det är upp till var och en att besluta om sitt deltagande. Då blir det förhoppningsvis lite mer hållbart.

4. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html
5. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-afs-20205-foreskrifter/
6. https://www.researchgate.net/publication/337932905_The_effectiveness_of_workplace_nutrition_and_physical_activity_interventions_in_improving_productivity_work_performance_and_workability_a_systematic_review
7. https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2019/01/16/10-timely-statistics-about-the-connection-between-employee-engagement-and-wellness/?sh=38f36dc822a0
8. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:945169/FULLTEXT01.pdf
9. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51872/1/gupea_2077_51872_1.pdf