BMI är ett vanligt mått, fortfarande, för hur överviktig man är. Att det kan säga att en bodybuilder har fetma eller att en person med mycket kroppsfett, som i värsta fall sitter på buken, är normalviktig är något vi behöver ha i åtanke.

Per Olsson, Styrketrappan

Innehållsförteckning

Det finns fortfarande onlinetjänster, tränare och sjukvårdspersonal som sätter en hel del tilltro till måttet BMI. Den tron har växlat till att tro på BMI som en del av en helhet, där man även tittar mer på WHR (Waist-Hip-Ratio, kvoten mellan midjemått och höftmått), midjemått, aktivitetsgrad, sjukdomsbild, ålder, kön, social hälsa. Här nedan ska jag kika lite närmare på vad man ser i BMI, WHR, vikt och midjemått och varför man behöver se dem som en del av en helhet istället för ett absolut svar på hur man mår.

BMI

Här är en vanlig BMI-beräkning som används där du kan fylla i dina mått och få ett värde samt en information vad det innebär. Det är ett enkelt och kraftfullt verktyg för att få ett sätt att jämföra sig med sig själv eller med andra över tid. Det BMI i sig på det här sättet missar är livssituation, ålder, hur aktiv personen är, näringsintag, sjukdomsbild så ta det som en av parametrarna för att komma igång och mäta något.


WHR

På senare år har midjemått och relationen till höftmåttet börjat användas mer och mer, för att man säger att då går det att påvisa den farliga fetman bukfetma.


Vikt

Vikt som sådant är ett mått med mindre värde om man ser på det ensamt. En vikt på 110 kg eller 50kg säger lite om hälsan eftersom man saknar nånting att relatera vikten till. Tillsammans med längd kan man dock säga mer som synes ovan.

Midjemått

Midjemått är en bra indikator på om man har bukfetma, och kom ihåg att det är en indikator. För att få hela sanningen om bukfetma kan man behöva mäta kroppsfett och titta på andra saker.


Summering

  • Det är bra att väga ihop olika resultat med varandra för att få en helhetsbild, resultaten i sig kan enskilt användas över tid för egna jämförelser.
  • Det finns mycket mer man kan beräkna, och då är det viktigt att komma ihåg att det är just beräkningar.
  • Lika viktigt som alla beräkningar ovan är hur man presterar/fungerar i olika situationer, hur man själv tycker att man mår, hur man sover och att man får rätt typ av sömn, vad man äter och hur mycket mått är en av flera viktig delar som behövs för att bygga en hållbar hälsa.

Om du vill veta mer eller diskutera om mått, kontakta mig gärna på kontakta oss-sidan!