Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Klokheter » AMR, BMR, RMR och verkligheten

AMR, BMR, RMR och verkligheten

Vi kan beräkna många saker, hur mycket energi vi behöver vid vila och aktivitet. Det är bra, och något att utgå från när teori omsätts i praktik och verkligheten slår till.

Per, Styrketrappan

Innehållsförteckning

Tre vanliga sätt att beräkna/uppskatta energiåtgång är AMR (åtgång vid aktivitet), BMR (åtgång vid vila där man utgår från att människor fungerar lika i stort) och RMR (åtgång i vila där man använder lite mer information än vid BMR).

AMR är en uppskattning av den energi som vi behöver för att hålla igång i aktivt läge, för att leva ett grundläggande liv utan extra träning/motion utöver det vi får i arbetssituationer.

AMR enligt Mifflin-St Jeor. och aktivitetsnivåer enligt WHO


BMR är en uppskattning av den energi som vi behöver för att hålla kroppen igång när vi är vakna, utvilade, matsmältningen är inaktiv och vi är in en omgivningstemperatur som gör att vår kropp hanterar kroppstemperaturen genom torr värmeavgivning (det blir lite tekniskt). Kanske mer för jämförelser inom vetenskapen.

BMR enligt Mifflin-St Jeor.1 & 2


RMR (kan även kallas REE även om det finns skillnader) är också en uppskattning av den RMR av den energi som behövs för att hålla kroppen igång, såsom BMR ovan, med den skillnaden att här gör man beräkningen utifrån vikt och hur stor andel av vikten som är fett. Tanken bakom är att ju mer andel fett, desto lägre förbränning eftersom fett bränner mindre energi än muskler.

RMR enligt Katch-McArdle, och enligt modernare forskning finns det vissa brister i den formeln 3 & 6.


woman jumping on green mountains

TDEE

TDEE är den totala energiåtgången per dag där man utgår från RMR eller BMR och lägger på exempelvis värmeutveckling, fettmassa, dina mål och din dagliga aktivitetsnivå beroende på vilken grundformel som används. 4 & 5 & 7. Jag har valt att använda BRM * en aktivitetsnivå, snarlik AMR med andra ord


Verkligheten

Även om det finns bra sätt att uppskatta eller beräkna energiåtgång vid olika tillfällen så är vi olika som människor (vikt, kroppskonstitution, dagsform, temperatur och så vidare), använd siffrorna som något att utgå från beroende på om du ska hålla vikt, gå ner eller upp i vikt. Sen blir det verkligheten som avgör, så ha tålamod och gör små ändringar då och då beroende på hur det går.

Har du frågor så är du hjärtligt välkommen att kommentera nedan eller gå in på Kontakta oss!

1. https://blog.nasm.org/nutrition/resting-metabolic-rate-how-to-calculate-and-improve-yours
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_metabolic_rate
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5477436/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5081410/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7281979/
6. https://blog.nasm.org/nutrition/resting-metabolic-rate-how-to-calculate-and-improve-yours
7. https://en.wikibooks.org/wiki/Bodybuilding_and_Weight_Training/Constructing_a_Diet#Total_Daily_Energy_Expenditure
Etiketter: