Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Positiv psykologi » Gå i kloster för att minska din stress

Gå i kloster för att minska din stress

”Gå i kloster och lämna livets vedermödor… Eller så hittar du en balans och ett sätt att leva det liv du vill leva.” Något en läkare som specialiserat sig på stressade människor sa till mig när jag satt på hans kontor och precis frågat vad jag kan göra för att komma ur en lite för uppskruvad vardag. Jag skapade och fortsätter bygga på mitt mentala kloster och jag låter balansen styra sig själv. Här är lite tankar och uppmuntran kring det.

Per, Styrketrappan

Det går att välja flera vägar framåt när balansen i livet uteblir, och stressen sliter ut mer än sporrar oss. Du kan gå i kloster, hitta dig själv och finna ro i ett högre syfte eller så kan du hitta en balans i livet för att fortsätta leva ditt liv. Det viktiga oavsett vilken väg du väljer är att det det ska vara en positiv resa för dig först och främst och ge dig den motståndskraft och styrka som behövs för att leva ett så bra liv med hållbar hälsa.

Gå i kloster

Du kan gå i kloster för att hitta ett liv med ett annat syfte än du har idag, kanske, och framförallt ett högre syfte där du arbetar med dig själv och andra baserat på humanistiska värden (kan du läsa mer om i boken Lycka! av Dalai Lama) och beroende på kloster/tempel/församling så ingår högst troligt en religiös/andlig inriktning och en tro.

Om du tycker att det är ett stort kliv att lämna ditt nuvarande liv så går det ju att titta några av de sakerna man gör i vissa kloster och börja där?

Här är några exempel där jag själv använder alla utom bön eftersom jag inte har en stark tro, känsla av andlighet eller spiritualism. Till sist, för att förtydliga, så inspireras jag av människor som har en tro, exempelvis präster och munkar, och jag tycker det är avslappnande att besöka tempel, kyrkor och andra religiösa rum.

Meditation

Meditation är bra för vår mentala hälsa vilket du kan läsa mer om på Stärk din hälsa med meditation. Eftersom omtanke för både dig själv och andra och kärlek till dig själv och andra är nog så viktiga ingredienser för ett bra liv så rekommenderar jag Loving Kindness-meditiation.

Bra att observera är att det finns exempel på hur vetenskapen kan visa en tvetydighet kring effekten av meditation, om du läser sammanställningen på Meditationsprogram mot stress vid ohälsa så finns det artiklar som visar att det är mer eller mindre bättre än andra sätt att behandla mental ohälsa.

Kroppsarbete

Det är bra att utföra kroppsarbete, vi människor är gjorda för att röra på oss (som du kan läsa mer om på vår sida om Fysisk och mental träning) och sätter du det i samband med något som gör dubbel nytta för både dig och andra så blir effekten också dubbel i att det känns bra. Tänk till exempel på de tillfällen när du städar ditt hem, lagar mat eller vattnar blommor. Visst ger det en tillfredsställelse i att se resultatet efteråt?

Bön

Eftersom jag inte har någon egen erfarenhet av just bön så kan jag inte säga hur det känns eller vilken effekt det har för mig. Däremot så finns ju extremt många människor som har en tro och i de sammanhangen kan man se att gemenskapen i sig ger trygghet som påverkar den mentala hälsa till den bättre. Se till exempel på den blå zonen Lima Linda där forskare har tittat på anledningen till deras högre livslängd, där gemenskap och socialt sammanhan är några av faktorerna.

Var snäll mot dig själv och andra

Prova att vara tacksam för det du har, visa tacksamhet till andra och undvik att döma dig själv eller andra. Det kommer göra gott för ditt och andras humör och känslor och är du snäll mot både dig själv och andra så tycker jag att det kan finnas en förväntan att andra ger samma tillbaks till dig.

Hitta balansen

Vi behöver balans mellan arbete och vila; jobb och privatliv; träning, återhämtning, nutrition och sömn och går vi in på kroppen som sådan är det många system samverkar för att nå och hålla en balans. Det jag tänkte titta närmare på här är balans mellan arbete och vila samt jobb och privatliv eftersom det är där många idag tappar bort sig.

Arbete och vila

Balansen mellan arbete och vila är, skulle jag säga, bland det viktigaste för en hållbar hälsa. På jobbet tycker jag att du kan prova frågandets konst (läs mer om det på Positiv psykologi och frågandets konst) där du arbetar med styrkor för att åstadkomma arbete och får en vinst i att både du och arbetskamrater kommer kunna vara lite friskare och trivas bättre på jobbet (läs mer i rapporten The effects of appreciative inquiry interviews on staff in the UK National Health Service) Vila kan vara aktiv, gör nåt avslappnande under en stund, eller passiv som att bara lägga sig på sofflocket och bara vara eller sova en stund.

Och du, ibland är det viktigt att hitta stunderna för vila och att tänka på behoven före livets alla måsten.

Jobb och privatliv

I dagens uppkopplade samhälle är det ibland en utmaning att hitta en balans mellan jobb och privatliv, gränser suddas ut. Den här utsuddade gränsen är det som kan göra att den återhämtning, vila eller rast du behöver faktiskt uteblir. Så, här ligger ansvaret på att hitta en strategi för att hantera detta. Beroende på livssituation så kan strategin se olika ut.

Ha som strategi att kunna svara ett tydligt ja på följande frågor så har du alla möjligheter att hitta en bra balans i livet

 • På jobbet
  • Kan du själv styra ditt arbete?
  • Får du vara med och utveckla verksamheten?
  • Har du kollegors förtroende?
 • Privatliv
  • Finns tid till återhämtning?
  • Har du tid för familjen?
  • Finns tid till hobbies, fritidssysslor eller socialt umgänge?

Svarar du ”ja, men” eller ”nej” så finns det saker att arbeta med för att få ihop ditt liv. Här tycker jag du kan prova modellen WOOP. Det går ut på att programmera dig själv att nå dina önskemål om det finns hinder i vägen. Det kommer hjälpa dig att ta steg till ett mer balanserat liv.

Skapa ditt eget kloster där du hämtar motståndskraft och styrka

Jag menar att det finns en del du kan göra för att skapa ditt eget kloster. Ett kloster som egentligen bara existerar i ditt huvud och i din kropp. Ett kloster där du kan göra en del för att skapa en mental motståndskraft och fysisk styrka, för att klara av stress lite bättre. Här är lite förslag på vad du kan fylla på och bygga ditt kloster av.

Skapa en mental motståndskraft

Högst personligen så tycker jag till att börja med att du ska arbeta med dina positiva och negativa känslor för att skapa en mental motståndskraft. Läs mer i artikeln Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back From Negative Emotional Experiences. Detta kan du åstadkomma genom att börja meditera, som du kommer se på andra ställen i bloggen så är loving kindness-meditation en favorit, och så kan du arbeta med att hitta positiv mening.

Den andra viktiga saken jag tycker du ska arbeta med är att hitta något som ger dig syfte och mening med livet. Arbeta som volontär i en välgörenhetsorganisation, uppfostra barn, studera, tävla i en sport eller nåt annat som ger dig ett tydligt syfte i livet. Det har visat sig i forskning (exempelvis i rapporten Purpose in Life Predicts Better Emotional Recovery from Negative Stimuli att den som hittar ett syfte och en mening blir lite tåligare av det.

Fysisk styrka för att klara stress

Här slår vi ett slag för träning, som du kan läsa mer om på Fysisk och mental träning, återhämtning i relation till träningen, motionen och det arbete du utför på jobbet samt en Nyttigare nutrition och självklart Bra och nog med sömn.

Vetenskapen säger att vi behöver träna både vår kondition mellan 150-300 minuter och vår kroppsstyrka ett par tillfällen i veckan. Allt för att bygga och bibehålla den fysiska styrka som behövs för att leva ett normalt liv och klara av de arbetstoppar som kan uppstå ibland.

Kom alltid ihåg att äta så bra du kan, återhämta dig ofta och sov ordentligt för att förstärka effekten av det arbete du utför för att skapa din hållbara hälsa!

Sammanfattning

Det viktigasta i arbetet med att hitta tillbaks till livet och bort från den långvariga stressen är att ha tålamod, ta hjälp av experterna (psykologer, psykoterapeuter, läkare, präster och så vidare) och stöd från omgivningen och hitta den tid och de verktyg som funkar för dig! Det är du som ska bli hel och frisk igen, fokusera då på dig under helande- och tillfrisknandeprocessen.

Det kan ju vara så att du till syvende och sidst kommer genomföra alla förslag i lite olika ordning och under en lång tid för att komma tillbaka och finns det nåt vi kan göra för att stötta dig i en sån här resa så är det bara att gå in på Kontakta oss och använda nån av de kanaler som finns där.