Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Klokheter » Skriv dagbok på papper för bättre resultat

Skriv dagbok på papper för bättre resultat

Vi kommer ihåg bättre och det är mer lustfyllt att skriva dagbok på papper, med en penna. Vi är mer närvarande då papper är aviseringsfritt. Av de anledningarna, för din tränings-, känslo-, återhämtnings-, sömn- och mat-dagbok tycker jag du ska hålla dig till papper (återvunnet så klart) de första tre till 6 månaderna.

Per, Styrketrappan

Jag har pulsklocka, pulsband till crosstrainern, ett antal hälsoappar i mobilen och plattan. Jag tycker dock att dagbok, periodvis, slår modern teknik med hästlängder om jag ser till närvaro, lustfylldhet och jag minns bättre vad och var jag skrivit det jag som jag vill återanvända.

Närvaro

Det kan säkert kännas lite märkligt i digitaliseringens tidevarv men ett av mina argument är att jag får en helt annan närvaro när jag skriver på ett papper. Ingenting som pockar på uppmärksamhet i samma utsträckning som en dator-/mobilskärm. Jag är medveten om att det såklart finns argument både för och emot detta, men min upplevelse är att närvaron blir bättre med papper och penna.

Minne

Om du läser på The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking eller Better learning through handwriting 1  kan du se att minne och lärande stärks av att använda papper och penna, där det finns en tro att det är handrörelserna i sig som kan hjälpa till att stärka detta. Något som säkerligen kommer ändras genom kommande årtusenden

Lustfylldhet

Här har jag ingen forskning, Letters of gratitude: Improving well-being through expressive writing ligger närmast tillhands eftersom jag är av åsikten att man alltid ska skriva ner känslor och positiv mening i det man gjort.

Baseras enbart på min egna erfarenhet och mitt subjektiva tyckande, så är roligt att skriva på ett papper och rita nån lite figur eller krumelur i kanten och den här glädjen vill jag att du ska känna med så fram med papper och penna och skriv och kladda på!

Sammanfattning

  • Din närvaro och ditt minne av vad du skrivit blir starkare av att använda papper och penna.
  • I månadens utmaning för juli och augusti handlar förbättringen om att (fortsätta) skriva dagbok och återanvända det du skrivit för framtida planer, prova att använda papper och penna.
  • Gör din dagbok lustfylld genom att vara lite kreativ med pennan och rita krumelurer, figurer eller ramar
  • Allt sammantaget så tror jag att din dagbok skriven med papper och penna kommer förbättra dina resultat

1. https://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110119095458.htm