Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Träning » Kom ihåg hälsobalansen och stärk folkhälsan

Kom ihåg hälsobalansen och stärk folkhälsan

Fysisk och mental hälsa är något vi tar för givet. Social hälsa är den tredje dimensionen som är precis lika viktig att komma ihåg och här kan kan vi dra lärdomar från länders hantering av Corona-viruset, sjukdomen COVID19 och krisen som orsakas globalt av den

Per Olsson, Styrketrappan

Man pratar ofta om att vår hälsa har tre dimensioner. Fysisk, mental och social hälsa. De två första, fysisk och mental hälsa, är lätta att ta till sig för gemene man medan den tredje, social hälsa, blir mer abstrakt även om alla tre är viktiga för hälsobalansen

Vi kan dra lärdomar av den pågående pandemin på ett personligt plan. På detta sätt blir vi bättre förberedda nästa gång en global smitta sprids. Vi kan göra saker redan nu för att tillsammans stärka folkhälsan.

Hantering av vår fysisk hälsa

 • Beroende på hur sjuka vi blir så får vi endera vård av någon eller råd hur vi vårdar oss själva. Allt för att resurser ska användas på bästa sätt och till rätt målgrupp.
 • Hur sjuka vi blir beror både på hur starkt immunförsvar vi har för tillfället. Det vi drabbas av och vården vi får står i relation till varandra.

Det här är en viktig orsak till att vi bör ta medvetna steg för en hållbar hälsa, för att öka chansen att undvika att hamna i sjukvården. Viktigt är att man självklart ska söka sjukvård om det är nödvändigt.

Stärk immunförsvaret

Hantering av den mental hälsan

Vi människor kan hantera stress bra, under förutsättning av vi får återhämtning då och då. I kristider kan vi stressas under längre perioder, utan någon riktig återhämtning, av olika orsaker såsom exempelvis

 • att vi har just en kris, det är jobbigt och ibland traumatiskt.
 • vi har media som rapporterar i en konstant ström, det blir så att säga en överbelastning av information.
 • vi har människor runt om oss som också är stressade, och eftersom vi är flockdjur tenderar vi att börja bete oss som resten av gruppen.
 • oro hur det ska gå både under och efter krisen

Det finns saker man kan förbättra inom träning, nutrition och återhämtning för att klara av toppar av stress lite bättre.

Stärk stresståligheten

Träning

Det finns vetenskapliga belägg för att träning av både kondition och styrka gör oss mer stresståliga. Så, om du är frisk i övrigt, kan du träna både så du får upp pulsen ett par/tre gånger i veckan där du kan ha som ett mål att få ihop 150-300 minuter enligt råd från WHO och svenska Folkhälsomyndigheten. Vi ska även försöka styrketräna 2 gånger i veckan och undvika stillasittande.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens råd kring fysisk aktivitet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet–rekommendationer/

Nutrition

En väl balanserad nutrition kan göra oss mer stresståliga. Man kan tänka lite extra på att äta lite av allt. Att det finns proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler på tallriken och en bra modell för det är till exempel svenska och danska tallriksmodellen

Läs mer här om svenska Livsmedelsverkets råd kring hur man kan hitta fram till en välbalanserad nutrition och återigen är det bra att tänka på att det går alldeles utmärkt att göra förändringar i steg:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt

Återhämtning

En av de tydligast lysande stjärnorna i stress-hantering. Vi behöver vila och vi behöver sova. En sån sak som att ta pauser flera gånger under en arbetsdag och även på kvällen. Man behöver även arbeta för sömnvanor som helst ska se likadana ut dag för dag, man lägger sig samma tid och man går upp samma tid.

Läs mer på Stockholm Universitets hemsida om råd kring stress och sömn:
https://www.stressforskning.su.se/om-oss/allm%C3%A4nt-om-stress-s%C3%B6mn

Läs mer på Mindfullnesscenters hemsida om råd kring återhämtning:
https://www.mindfulnesscenter.se/effekter-av-mindfulness/stress/

Hantering av den sociala hälsan

En ibland utmanande situation är social hälsa, eftersom den påverkas mycket av yttre omständigheter, där man pratar om att sociala relationer och att en god plats i samhället är några av de viktigare faktorerna.

Stärk sociala relationer

Även om det såklart kan vara utmanande att stärka befintliga eller skapa nya sociala relationer så finns sätt att ta medvetna steg för detta

Stärka befintliga

Vi tycker citatet nedan säger mycket om vilket härad man ska börja arbeta med att stärka sina sociala relationer

En social relation, eller ett mellanmänskligt förhållande, är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer. Dessa relationer kan vara baserade på känslor som kärlek och sympati, vanliga affärsförhållanden, eller någon annan typ av sociala engagemang

Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_relation

Det är alltså essentiellt att vårda sina relationer med ett stort personligt ansvar oavsett om det är till en eller flera personer. Man bör även tänka på att alla relationer ska ge energi.

Skapa nya

Här är ytterligare ett citat och en i vårt tycke värdefull vägledning i arbetet med att skapa relationer.

Sociala relationer kan förekomma i en mängd olika sammanhang, till exempel i en familj, mellan vänner, giftermål, bekanta, arbete, föreningar, grannskap och religiösa församlingar. De kan vara reglerade i lagen, genom sociala normer eller samhället som helhet.

Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_relation

Man kan hitta nya sätt och nya sammanhang att umgås, det kan vara lite utmanande och även utanför den egna komfortzonen och för en del kommer tröskeln att att vara låg. Prova olika alternativ och ta det i medvetna steg.

Vad vi kan göra för att stärka folkhälsan

Vi har sett förbättringar i luftkvaliteten över både Kina och Europa på grund av Coronaviruset och påverkan på oss och våra samhällen. För de som i nuläget jobbar hemifrån och som i vanliga fall pendlar till jobben med kollektivtrafik eller andra fordon (eg där man bara sitter still under resan), utnyttja den insparade pendlingstiden och gör ännu lite till för folkhälsan.

Här är några förslag

 • Ta en morgonpromenad som är längre än till första bästa hållplats eller parkeringsplatsen för bilen. Det går även att träna i hemmet med lite fantasi och tips från nätet. Vilken superstart på dagen, och tillsammans gör alla en insats för folkhälsan.
 • Var social på riktigt, gå steget längre än att trycka gilla på nåt socialt media här. Interagera, ring upp dina arbetskamrater/kompisar/familj/släktingar några gånger under dagen med videosamtal och prata en stund. Social hälsa är precis lika viktigt som den fysiska och mentala hälsan.
 • Ta raster även i hemmet, en mikropaus med stängda ögon och några långsamma andetag lite då och då för att lugna ner kroppen och ladda batterierna.
 • Ät nyttigare än vanligt om det går, fyll på med allt vi behöver av fett, proteiner, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Kroppen behöver bra energi.
 • Gör något för andra utan tankar på egen vinning, hjälp en frivilligorganisation eller ställ upp som tränare på Friskis & Svettis som jag.

Kolla in Generation Pep för pepp och läs mer på Folkhälsomyndigheten både kring folkhälsa och pandemin.

Sammanfattning

Vill du diskutera mer för stöd, ideer och pepp, kontakta mig!