Hoppa till innehåll
Hem » Blogg med artiklar för en hållbar hälsa » Klokheter » Investering och avkastning

Investering och avkastning

I Bättre hälsa, bättre bokslut! skrev jag lite generellt om en bättre sista rad. Här tänkte jag ge mig in på ett fingerat räkneexempel för att du ska förstå grunden till investering och avkastning inom friskvård.

Per, Styrketrappan

Parametrar och grunddata

Ett fingerat företag med fingerade uppgifter, för att vara övertydlig. Och eftersom jag sitter i IT-branschen själv sedan 20+ år så är jag såklart färgad av det. Jag har hittat på uppgifter och även hämtat information från Statistiska Centralbyrån 1, Unionen2, Almega 3och SACO4.

Bakgrundsinformation

Företagsstorlek: 50 pers

Företagstyp: IT-bolag/kontorsarbetare

Personalomsättning/år: 20%

Korttidssjukskrivningar:3% (Upp till och med 7 arbetsdagar, alltså utan läkarintyg)

Långtidssjukskrivningar:2% (60 dagar eller mer, i mitt fall 90 dagar)

Snittlön: 30.000SEK per medarbetare och månad

Lönekostnad: 50.000SEK per medarbetare och månad (Lön, Arbetsgivaravgifter, Pension, Försäkringar, Semester osv) och företaget har kollektivavtal med ITP

Kostnad per anställd för kontor, licenser, utrustning: 20% av lönekostnaden, vilkt ger 6000SEK per medarbetare och månad

Snittomsättning per medarbetare: 125.000SEK per medarbetare och månad och för enkelhetens skull drar alla medarbetare in samma belopp även om det oftast finns en stab av personer som är rena kostnader.

Antal arbetsdagar per år: 220 dagar

Snittarbetstid per månad: 168 timmar

black and brown train toy

Kalkyler

Korttidssjukskrivna

Kostnader

C:a 547kSEK (räknat på 330 sjukdagar varav 283 med sjuklön och 47 karensdagar utan lön) i sjuklön och c:a 108kSEK i övriga kostnader

Bortfall av inkomst

C:a 2.250kSEK (räknat på 1.5 heltidsperson som är frånvarande)

Totalt

547kSEK + 108kSEK + 2.250kSEK = c:a 2.905kSEK

Långtidssjukskrivna

Kostnader

C:a 134kSEK (räknat på 220 sjukdagar varav 217 med sjuklön och 3 karensdagar utan lön) i sjuklön och c:a 72kSEK i övriga kostnader

Bortfall av inkomst

C:a 1.500kSEK (räknat på 1 heltidsperson som är frånvarande)

Totalt

134kSEK + 72kSEK + 1.500kSEK = c:a 1.708kSEK

six silhouette of people jumping during sunrise

Minska sjukskrivningarna med friskvård

Som arbetsgivare har du rätt att ge dina anställda friskvårdsbidrag på 5000SEK per år och anställd, i vårt exempel skulle det innebära en investering på 2.500kSEK inklusive moms vid maximalt bidrag, avdragsgillt så det är inte den egentliga kostnaden utan den är beroende av momssatsen på det personalen väljer at utnyttja det till.

Det är viktigt att förstå att det gjorts försök att hitta kopplingar mellan friskvård och sjukskrivningstal utan några större framgångar. Det har varit lättare att hitta en koppling mellan friskvård och kapacitet hos den anställde, han eller hon blir lite mer effektiva om de uppmuntras till ett hälsosammare liv där friskvårdsbidrag är en av många parametrar att arbeta med (arbetsmiljö, synen på sjukfrånvaro, rehab, balans i livet är några parametrar till). Det finns några äldre studier 11 & 12  som visar på kopplingar mellan friskvård och sjukfrånvaro.

Slutsatser

Om du då minskar de korttidssjukskrivna till 2% och de långtidssjukskrivna till 1.5% innebär det en minskad kostnad med 1.386kSEK (i en helt linjär värld) så investeringen för friskvårdsbidrag blir egentligen c:a 1.114kSEK med en friskare, nöjdare personal som i sig är en framgångsfaktor för företaget och konkurrensfördel vid rekryteringar.

concrete bridge near mountains during daytime

Starta din resa…

…med en kalkyl som gäller ditt företag.

Huvudpoängen med den här artikeln är att du som arbetsgivare borde räkna löpande på hur mycket du skulle kunna investera i din personals välmående utan nån egentlig kostnad, det är bara att titta på statistik och räkna på för att hitta dina detaljer.

Det är såklart en extrem förenkling att alla skulla ha samma lön, alla drar in exakt lika mycket pengar. Exakta formler får du självklart leta reda på så det stämmer med din bransch, dina avtal, företagsstorlek.

Jag har inte tagit hänsyn till säsongsberoende frånvaro såsom influensor, förkylningar eller andra typer av sjukdomar, så jag räknar med att friskvård kan påverka all typ av sjukfrånvaro.

Exempel på tjänster jag erbjuder för ett friskare företag

1. https://scb.se/
2. https://unionen.se/
3. https://almega.se/
4. https://saco.se/
11. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1311390/FULLTEXT01.pdf
12. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/40098/gupea_2077_40098_1.pdf;jsessionid=6A95FE7CFF54EF6C3FD52D17C1F316B7?sequence=1